Contract met jezelf | 1,5 uur

Je doet het voor jezelf

Dit leerprogramma volg je maar voor 1 iemand en dat ben jezelf. Je bent zelf veruit de belangrijkste persoon in je leven. Het is daarom bijzonder om te zien dat we vaak veel waarde hechten aan afspraken die we met anderen maken, terwijl we de afspraken met onszelf vaak niet nakomen.

“Voldoe niet aan verwachtingen van anderen, maar zorg voor je eigen stok achter de deur”

Opdracht

Daarom deze opdracht. Schrijf in +/- een half A4-tje wat je de komende 4 maanden van jezelf verwacht. Welke stappen ga je zetten? Wat doe je als het even moeilijk wordt? Hoe houd je jezelf gemotiveerd?

Print het contract, onderteken het met je naam, plaats, datum en handtekening. Doe het vervolgens in een fotolijstje en zet het ergens neer waar je het dagelijks ziet.

Tippp

We ondertekenen allemaal veel contracten. Met werkgevers, banken, energieleveranciers, telefoonaanbieders etc. Maar de meeste van ons hebben nog geen handtekening gezet onder misschien wel het belangrijkste document voor jezelf als ondernemer: het contract met jezelf. Best lastig om te bedenken wat je daarin zet, nietwaar? Waarschijnlijk kun je uit dit blog wel wat extra inspiratie halen.

Mijn badges